Bemutatkozás

“A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája”

Szent-Györgyi Albert

A diákok természettudományos érdeklődése évről évre csökken, a reáltárgyaktól való elfordulás hazai és világjelenség. Mindez ellentmondásban van a 21. század robbanásszerű tudományos és technikai fejlődésével. Szemléletváltozásra van szükség az oktatásban.

A BERZELAB épp azt a célt szolgálja, hogy lehetővé tegye a Berze Nagy János Gimnázium és a partneriskolák diákjai számára a tanulói kísérleteken alapuló, interaktív természettudományos oktatást. A szaktanterem és a laboratórium más. A személyes tapasztalatszerzést nem helyettesítheti a demonstráció, az internet, az interaktív tábla.

A BERZELAB lehetővé teszi a megfigyelést, a tudományos vizsgálódást, a modellezést, a tanulói aktivitást, tevékenykedtetést, a cselekvőképesség kialakítását, a gondolkodás fejlesztését. Erősíti a motivációt az okok keresésére, az önálló alkotó munkára, a környezettudatos magatartásra. Segíti a hétköznapokhoz kapcsolódó gyakorlatiasság elérését. Az itt folyó munka segítségével a tudást sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakíthatjuk a fiataloknál. Ez a feltétele az egész életen át tartó tanulás folyamatos fenntartásának. Így olyan fiatalok kerülhetnek ki az iskolákból, akik alkalmasabbak lesznek egy élhetőbb világ megteremtésére, a természeti és az épített környezet pontosabb megismerésére.

Rövidtávon szeretnénk elérni, hogy a Berze Nagy János Gimnázium és a 22 partneriskola diákjainak igénye legyen a tapasztalatszerzésre, a tanárok pedig saját ötleteikkel, produktumaikkal segítsék a munkát. Így létrejöhetnek tanár-diák alkotó csoportok. Lehetőség nyílik hazai és nemzetközi versenyek szervezésére. Hosszabb távon ezzel megnőne a természettudományos irányba továbbtanulók száma, és elegendő, magas szakmai felkészültségű, természettudományos szakember lenne.

Ha mindezt elérnénk, akkor elmondhatnánk, hogy jól szolgáltuk a természettudományos oktatás ügyét.