Kezdőlap » Események » Témahetek » Észbontó kémia, sokszínű fizika – Témahetek a BERZELAB-ban

Észbontó kémia, sokszínű fizika – Témahetek a BERZELAB-ban


Észbontó kémia:
A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban, a BERZELAB projekt keretében két előadást hallhattunk Dr. Róka Andrástól, aki az ELTE TTK Kémiai Intézetének főiskolai docense. Mindkét előadás a tananyaghoz szervesen kapcsolódó gondolatmenetre épült.

A rengeteg saját fejlesztésű kísérlet mellett fantasztikus táblai rajzokkal, kivetített képekkel, saját készítésű ábrákkal illusztrált prezentációkkal, odaillő zenékkel tette érthetővé, érdekessé az előadását.

Főként az általános iskolai korosztályt célozta meg az „Ég a gyertya ég…” (Faraday tiszteletére) interaktív előadás, de sokat adott az idősebb diákoknak és tanároknak is.
Az előadás fő mondanivalója az égés folyamatának elemzése volt az égő gyertya példáján keresztül. Ez az egyszerű, mindenki által jól ismert jelenség lehetőséget nyújtott a fogalmak kiterjesztésére, az energiatermelő folyamatok általánosító bemutatására.
A diákok maguk végezték el a megfigyelések, kísérletek nagy részét, a magyarázatok aktív résztvevői voltak. A gyertya égésének összetettségén keresztül fizikai, kémiai, biológiai fogalmak tisztázódtak, megmutatva a természettudományok komplexitását.

A második, „Időutazás kémiai tárlatvezetéssel” című előadás az anyag fejlődéstörténetét dolgozta fel az Ősrobbanástól az ember színre lépéséig. A bemutatott látványos kísérletek a folyamat egy-egy fontos állomását szimbolizálták: az ősrobbanást, a fény születését, a szupernóva robbanást, az exoterm reakciók kialakulását, a nyugtalanságot vulkán, gejzír modellezésével, a víz körforgását, a kémiai, biológiai alkalmazkodást, a fagyhalált, a sugárzási energia átalakulását, a távolsági energia transzportot.
Ez az előadás a fiatalabbak számára gondolatébresztő, a középiskolai tanulmányok végefelé járóknak pedig egy remek összegző alkalom volt.
Az előadás végére színre lépő ember felelőssége nagy hangsúlyt kapott a fenntartható jövő szempontjából. Az interdiszciplinaritás remek példáját láthattuk. A diákok folyamatosan aktív részesei voltak ennek a szép ívű, gondosan felépített előadásnak.
image001
Sokszínű fizika:
„ A TÁMOP 3.1.3-11/2 pályázat egyebek mellett az intelligens társadalmi-gazdasági növekedést, a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását szolgálja, hozzájárul a fenntartható fejlődés és a környezettudatos egyéni és társadalmi szemlélet meghonosításához a közoktatásban tanuló diákok oktatásán keresztül, segítik annak felismerését a résztvevő iskolák diákjaiban, pedagógusaiban, hogy a természettudományok, a kutatás+fejlesztés+innováció a gazdaságfejlesztés hajtóerejét jelentik.” (részlet a pályázati kiírás 5.oldaláról)

Ezen célok megvalósulását segítette elő a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont kétnapos programsorozata, hiszen az intézet küldetése, „hogy felfedező jellegű kísérleti fizikai kutatásokat folytasson hazai bázisú, valamint külföldi kutatóberendezések mellett, elméleti fizikai kutatásokat folytasson, koordinálja a magyar erőfeszítéseket a nemzetközi kutatásban, kutatási eredményeinek hasznosításával segítse a nemzet előrehaladását.”

A program három részből tevődött össze.

  • Egy hatalmas „Fizikabuszban” interaktív kiállítást tekinthettünk meg, ahol a legújabb fizikai felfedezésekkel is találkozhattunk, a diákok „száraz vizet” állítottak elő, megismerkedhettek a nanotechnológia világával, illetve a CERN kutatóközpont működésével is.
  • Kötetlen beszélgetés-előadás zajlott a fizika-filozófia határterületeiről, a csillagászat aktuális kérdéseiről, a világegyetem keletkezéséről.
  • Két helyszínen zajlottak kísérletezések a robotika és a nanotechnológia területéről.

A fizikabuszt közel 300 diák látogatta meg, a kötetlen beszélgetés-előadáson 225fő, míg a kísérletezésen is több, mint 200 diák vett részt.
Két napra felbolydult az iskolánk a szó jó értelmében, és a természettudományoké volt a főszerep. Az ilyen programok során sok tanuló kap motivációt, indíttatást, hogy ezen a pályán induljon el, de a humán érdeklődésű gyerekekhez is közelebb kerül a fizika és kémia tudománya.

image003

image005

image007